Διαστάσεις - Οδηγίες - Πάγια
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Σκοπός της Εφαρμογής.
Συνοπτικά όλες οι Δυνατότητες της Εφαρμογής.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Εργασίες Αρχικές.
Εργασίες Περιόδου.
Εργασίες Τέλους Χρήσης.
Εργασίες Προαιρετικές (Optional).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.
PL410. Διαχείριση Αρχείου Παγίων.
PL420. Πληροφορίες από Αρχείο Παγίων.
PL430. Εκτύπωση Καρτελλών Παγίων.
PL460. Υπολογισμός Αποσβέσεων Περιόδου.
PL470. Εκτύπωση Αποσβέσεων Περιόδου.
PL480. Ενημέρωση Αρχείων Παγίων - Γενικής Λογιστικής.
PL4A0. Πρότυπα Εργασίας σε Πάγια.
PL4G0. Κλείσιμο Ετους Παγίων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Σκοπός της Εφαρμογής.

Σκοπός της Εφαρμογής, είναι η μηχανογραφική Παρακολούθηση των Παγίων μιας Επιχείρησης.

Υπάρχει πλήρης σύνδεση με την Γενική Λογιστική. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για σύνδεση με όλες τις συσχετιζόμενες Εφαρμογές που θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον, για τις Διαστάσεις.

Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία της Εφαρμογής είναι η ύπαρξη της Εφαρμογής Γενικής Λογιστικής, γιατί χωρίς αυτήν ΔΕΝ μπορείτε να δουλέψετε τα Πάγια.

Συνοπτικά όλες οι Δυνατότητες της Εφαρμογής.

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες δυνατότητες που έχει η Εφαρμογή, τις οποίες αν θέλετε τις αξιοποιείτε, και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην βασική της τιμή :

Κωδικός Παγίου μέχρι 12 χαρακτήρες.
Παρακολούθηση λογιστικών αξιών μέχρι 12 ψηφία.
Ενιαίο πρόγραμμα εισαγωγής, διόρθωσης, αναζήτησης, διαγραφής Παγίων.
Εκτύπωση βιβλίου Παγίων κατά κάθε δυνατό τρόπο.
Πλήρης εικόνα Μεταβολών Παγίων.
Σύνδεση με Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Εργασίες Αρχικές.

Πριν αρχίσετε να δουλεύετε με την Εφαρμογή των Παγίων, πρέπει να κάνετε τις πιο κάτω εργασίες. Αυτές θα γίνουν μια μόνο φορά ή θα τις επαναλάβετε μόνο όταν θέλετε να προσθέσετε καινούργια Πάγια στο αρχείο σας ή να αλλάξετε τρόπο εισαγωγής εγγραφών.

Καθορισμός Προτύπων Εργασίας. Το πρώτο βήμα πριν την παραγωγική φάση εργασίας, είναι να καθορίσετε πως θέλετε να εισάγετε τις Εγγραφές στο αρχείο Παγίων. Πρέπει να απαντήσετε σε μερικές απλές ερωτήσεις που σας θέτει το πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα, οι Διαστάσεις δεν θα σας ενοχλούν με περιττές ερωτήσεις.

Εισαγωγή των Παγίων στο αρχείο. Πρέπει να αποφασίσετε τι είδους κωδικούς θα χρησιμοποιείτε για τα Πάγια. Αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κωδικοποίησης, τότε δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να το εφαρμόσετε και στις Διαστάσεις. Η ύπαρξη 12 θέσεων στο "κλειδί" (Κωδικός Παγίου), καλύπτει τις ανάγκες σας. Περάστε λοιπόν τα Πάγια στο αρχείο και δώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται.

Εκτύπωση Βιβλίου Παγίων για έλεγχο. Μόλις τελειώσετε με την εισαγωγή των Παγίων, καλό θα είναι να κάνετε έναν έλεγχο των πληροφοριών που έχετε περάσει στο αρχείο, πριν ξεκινήσετε την παραγωγική εργασία. Εκτυπώστε λοιπόν ένα Βιβλίο Παγίων και κοιτάξτε το προσεκτικά.

Διόρθωση πιθανών λαθών στο αρχείο. Σημειώστε πάνω στην Εκτύπωση τα λάθη που πιθανόν εντοπίσατε, και με το πρόγραμμα εισαγωγής, μπορείτε απλά και εύκολα να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Backup των αρχείων. Το Backup είναι η πιο σπουδαία μηχανογραφική εργασία. Κάθε φορά που κάνετε μια πολύωρη εργασία στον Υπολογιστή, θα πρέπει να κάνετε ένα αντίγραφο των αρχείων σας, για να εξασφαλιστείτε από απρόβλεπτη πτώση δικτύου ή κακούς χειρισμούς. Από μια λανθασμένη ενέργεια ή από μια διακοπή ρεύματος ή από ένα αθέλητο "τράβηγμα" της πρίζας, στα αρχεία που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, μπορεί να δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα Ο μόνος τρόπος για να είστε πλήρως εξασφαλισμένοι, είναι να έχετε κρατήσει Backup. Αντίγραφα των αρχείων θα πρέπει να υπάρχουν πολλά και σε ποικίλα χρονικά διαστήματα π.χ. της προηγουμένης ημέρας, της αρχής της εβδομάδας κ.λ.π.

Εργασίες Περιόδου.

Εχετε περάσει λοιπόν τα Πάγια στο αρχείο, και είσαστε έτοιμοι να αρχίσετε την περιοδική εργασία. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει:

Υπολογισμός Αποσβέσεων. Ανάλογα με την κατηγορία του Παγίου, πρέπει να υπολογίζετε Αποσβέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο υπολογισμός των Αποσβέσεων μπορεί να γίνεται όσο συχνά θέλετε. Μπορείτε να υπολογίσετε αποσβέσεις και για δεύτερη ή τρίτη φορά για την ίδια περίοδο, αρκεί βέβαια να μην έχετε ενημερώσει Αρχεία.

Εκτύπωση Στοιχείων Αποσβέσεων. Αυτή η εκτύπωση σας παρουσιάζει τις υπολογισθείσες αποσβέσεις ανά πάγιο, βοηθώντας σας να εντοπίσετε τυχόν λάθη. Σε περίπτωση που πράγματι εντοπίσετε λάθος, απλώς διορθώστε το και ξανά υπολογίστε αποσβέσεις.

Ενημέρωση των αρχείων. Μόλις σιγουρευτείτε ότι όλες οι αποσβέσεις είναι σωστές, πρέπει να ενημερώσετε τα αρχεία (Παγίων - Γενικής Λογιστικής).

Backup των αρχείων της ημέρας. Για να ολοκληρώσετε τις εργασίες της ημέρας, θα πρέπει να φυλάξετε τα αρχεία σας σε κάποιο αντίγραφο.

Εργασίες Τέλους Χρήσης.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται στο τέλος της χρήσης είναι :

Backup των αρχείων. ΠΡΙΝ από το κλείσιμο χρήσης, καλό είναι να κρατήσετε ένα αντίγραφο των Αρχείων σας, ώστε να είσαστε εξασφαλισμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

Κλείσιμο Χρήσης. Στο τέλος κάθε Λογιστικής χρήσης πρέπει να κλείσετε την χρήση και για τα Πάγια. Πρέπει προηγουμένως να έχετε ενημερώσει τα Αρχεία με τον τελευταίο υπολογισμό Αποσβέσεων.

Εργασίες Προαιρετικές (Optional).

Εκείνο που κάνει τις Διαστάσεις να υπερέχουν, είναι η παραπάνω βοήθεια που σας προσφέρουν με τις Βοηθητικές Εργασίες τους.

Υπάρχουν λοιπόν οι εξής επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν ή όχι, χωρίς να επηρεάζεται η ορθότητα των πληροφοριών :

Εκτύπωση Καρτελλών Παγίων. Στις Καρτέλλες κάθε Παγίου αποτυπώνετε όλη η ιστορία του από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι και την τελευταία φορά που ενημέρωσε Αρχεία. Αν για κάτι δεν είσαστε σίγουροι οι Καρτέλλες θα σας διαφωτίσουν σίγουρα. Αυτή η κατάσταση εκτυπώνεται όποτε θέλετε.

Εκτύπωση Αποσβέσεων. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες της μορφής, πώς ξεκίνησε τη χρήση το Πάγιο, πόσες είναι οι συσωρευθείσες αποσβέσεις, πόσες είναι οι αποσβέσεις Περιόδου ή χρήσεως κ.λ.π. Αυτή η κατάσταση εκτυπώνεται όποτε θέλετε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

PL410. Διαχείριση Αρχείου Παγίων.

ΓΕΝΙΚΑ.

Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να εισάγετε Πάγια. Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες κάποιου παγίου, αν το έχετε πρώτα δημιουργήσει, καθώς και να το διαγράψετε.

Επειδή οι πληροφορίες των παγίων είναι πολλές, έχουν χωριστεί σε δύο οθόνες.

Οι πληροφορίες που μπορείτε να συμπληρώσετε είναι οι παρακάτω :

1η Οθόνη.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL410 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:18:19| +------------------------------------------------------------------------------+ | Κωδ.Προτύπου Εργασ.: 01 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | Κωδ.Παγίου : 14-002 | | | | Σημειώσεις -1- : | | Σημειώσεις -2- : | | Χρεωμένος : | | Αποθηκευτικός Χώρος: | | % Αποσβ.Διοικητικά : Διαγραφέν Πάγιο : | | | | Κωδ.Λογ. Παγίου : | | Κωδ.Λογ.Συσ.Αποσβ. : | | Κωδ.Λογ.Εξόδων : | | | | Απόσβεση Περιόδου : Ημέρες Αποσβέσεων : | | Απόσβεση Χρήσης : | | Δημιουργήθηκε Από : | | Τελευτ.Αλλαγή Από : | | | +------------------------------------------------------------------------------+ Παλ. Esc=Εξοδος F4=Διαγραφή F7=Επόμενο F8,Pgup,Pgdn=Σελίδα F9=Καταχώρηση

Πρότυπο Εργασίας : Πρώτα πρέπει να δώσετε τον κωδικό τρόπου εισαγωγής με τον οποίο θα εισάγετε, διορθώσετε ή διαγράψετε Πάγια. Βασική προϋπόθεση είναι να έχετε πρώτα δημιουργήσει τρόπους Εισαγωγής με το πρόγραμμα "Πρότυπα Εργασίας σε Παγια". Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.

Πάγιο : Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό του Παγίου που θέλετε να διαχειριστείτε. Ο κωδικός αποτελείται από δώδεκα αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και είναι τελείως ελεύθερος ως προς την μορφή του. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.

Περιγραφή : Τριάντα αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Πρέπει να συμπληρώσετε την περιγραφή του Παγίου εδώ. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.

Αριθμός Μητρώου : Δώδεκα αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Κατηγορία : Δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Αν θέλετε δώστε σε ποιά κατηγορία ανήκει το Πάγιο που εισάγετε. Μπορεί να σας χρειαστεί να κωδικοποιήσετε τα Πάγια σας ανεξάρτητα από τον κωδικό τους.

Ποσότητα : Πέντε ψηφία με δύο δεκαδικά. Δώστε σε ποιά ποσότητα αγοράσθηκε ή αποκτήθηκε το Πάγιο.

Παραστατικό Αγοράς : Δεκατρείς αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μπορείτε να δώσετε το παραστατικό (Τιμολόγιο κ.λ.π.) με το οποίο αγοράσθηκε ή αποκτήθηκε το Πάγιο.

Προμηθευτής : Τα στοιχεία του Προμηθευτή του Παγίου. Σε περίπτωση που χρειαστείτε περισότερο χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Σημειώσεις στην επόμενη Οθόνη.

Το επόμενο μέρος της Οθόνης, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το αριστερό αφορά τα αρχικά στοιχεία του Παγίου και το δεξί, τα πρόσθετα Με τον όρο πρόσθετα ενοούνται όλα τα στοιχεία - αξίες που προσθέτονται στο Πάγιο μετά την αγορά του.

Για κάθε πάγιο συμπληρώνετε :

Αρχική Αξία : Η αρχική Αξία του Παγίου την ημερομηνία της Αγοράς του. Αν προσπαθήσετε να την αφήσετε μηδέν, το πρόγραμμα θα την κάνει 1 και θα συνεχίσει.
Ημερομηνία Αγοράς : Η ημερομηνία απόκτησης του Παγίου.
Αναπόσβεστη Αξία : Το μέρος της Αξίας του Παγίου που δεν έχει αποσβεστεί. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της Αρχικής Αξίας ούτε μικρότερη του 1.
Ημερομηνία Τελευταίας Απόσβεσης : Η ημερομηνία για την οποία είχαν υπολογιστεί αποσβέσεις για το πάγιο για τελευταία φορά, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας ημέρας των υπολογισμών. Σε περίπτωση που εισάγετε νέο Πάγιο, προτείνεται αυτόματα η ημερομηνία Αγοράς μείον μία ημέρα (ώστε να υπολογιστούν αποσβέσεις και για την ημερομηνία Αγοράς).
Ποσοστό Απόσβεσης : Δώστε το ποσοστό ετήσιας απόσβεσης του Παγίου. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Τέλος Αποσβέσεων : Η ημερομηνία που θα σταματήσουν να υπολογίζονται αποσβέσεις για το Πάγιο. Υπολογίζεται αυτόματα από το Πρόγραμμα, αλλά σας επιτρέπεται και η διόρθωσή της με μοναδικό περιορισμό να μην είναι μικρότερη από την ημερομηνία Αγοράς του Παγίου.

Σε περίπτωση ου έχετε πρόσθετες αξίες συμπληρώνετε :

Πρόσθετη Αξία : Σε περίπτωση που έχει προστεθεί κάποια αξία στο Πάγιο δώστε εδώ ποιά είναι αυτή. Αν την αφήσετε μηδέν το πρόγραμμα δεν θα ζητήσει να συμπληρώσετε και τα υπόλοιπα πεδία της πρώτης οθόνης και θα μεταφερθεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
Ημερομηνία Αγοράς : Αφορά την αξία που προστέθηκε. Δώστε την ημερομηνία που αγοράστηκε αυτό που ανέβασε την αξία του παγίου.
Αναπόσβεστη Αξία : Το μέρος της Πρόσθετης Αξίας του Παγίου που δεν έχει αποσβεστεί. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της Πρόσθετης Αξίας ούτε μικρότερη του 1.
% Απόσβεσης : Δώστε το ποσοστό ετήσιας απόσβεσης της πρόσθετης Αξίας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

2η Οθόνη.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL410 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:18:19| +------------------------------------------------------------------------------+ | Κωδ.Προτύπου Εργασ.: 01 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | Κωδ.Παγίου : 14-002 | | | | Σημειώσεις -1- : | | Σημειώσεις -2- : | | Χρεωμένος : | | Αποθηκευτικός Χώρος: | | % Αποσβ.Διοικητικά : Διαγραφέν Πάγιο : | | | | Κωδ.Λογ. Παγίου : | | Κωδ.Λογ.Συσ.Αποσβ. : | | Κωδ.Λογ.Εξόδων : | | | | Απόσβεση Περιόδου : Ημέρες Αποσβέσεων : | | Απόσβεση Χρήσης : | | Δημιουργήθηκε Από : | | Τελευτ.Αλλαγή Από : | | | +------------------------------------------------------------------------------+ Esc=Εξοδος F4=Διαγραφή F7=Επόμενο F8,Pgup,Pgdn=Σελίδα F9=Καταχώρηση

Σημειώσεις -1- και -2- : Ελεύθερα κείμενα όπου μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε σχετικό με το Πάγιο ή τον προμηθευτή ή ότι άλλο μπορεί να σας χρειαστεί.

Χρεωμένος : Ποιός είναι χρεωμένος με αυτό το πάγιο. Μπορεί να σας διευκολύνει καλύτερα αν κωδικοποιήσετε αυτό το πεδίο.

Αποθηκευτικός Χώρος : Σε πιό χώρο είναι αποθηκευμένο ή βρίσκεται το πάγιο. Μπορεί να σας διευκολύνει καλύτερα αν κωδικοποιήσετε αυτό το πεδίο.

% Απόσβεσης Διοικητικό : Το ποσοστό απόσβεσης, που πιθανόν να είναι διαφορετικό από το κανονικό, βάσει του οποίου θέλει η διοίκηση να υπολογίζει αποσβέσεις για το Πάγιο.

Κωδ. Λογαριασμού Παγίου : Ο κωδικός στην Γενική Λογιστική που αντιστοιχεί στο Πάγιο.

Κωδ. Λογαριασμού Συσωρευθείσων Αποσβέσεων : Ο κωδικός στην Γενική Λογιστική που πιστώνεται με τις αποσβέσεις του Παγίου.

Κωδ. Λογαριασμού Εξόδων : Ο κωδικός στην Γενική Λογιστική που χρεώνεται με τα έξοδα για τις αποσβέσεις του Παγίου.

Τα επόμενα πεδία απλώς εμφανίζονται και ΔΕΝ σας επιτρέπεται η αλλαγή τους

Αποσβέσεις Περιόδου : Η αξία των αποσβέσεων του Παγίου όπως υπολογίστηκε την τελευταία φορά. Σε περίπτωση που οι Αποσβέσεις ενημέρωσαν Αρχεία, είναι μηδέν.
Ημέρες Αποσβέσεων : Για πόσες ημέρες υπολογίστηκαν Αποσβέσεις την τελευταία φορά. Είναι μηδέν σε περίπτωση που έχετε ενημερώσει Αρχεία για την τελευταία περίοδο.
Αποσβέσεις Χρήσης : Η αξία των αποσβέσεων του Παγίου για την τρέχουσα χρήση. Σε περίπτωση που έχετε κλείσει χρήση και δεν έχετε ξανά - υπολογίσει αποσβέσεις, είναι μηδέν.
Δημιουργία Από : Ο κωδικός και δίπλα η περιγραφή του Χρήστη που Δημιούργησε το Πάγιο στο Αρχείο.
Τελευταία Αλλαγή Από : Ο κωδικός και δίπλα η περιγραφή του Χρήστη που έκανε τελευταίος μεταβολή στο Πάγιο.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των Παγίων, κάθε εργασία που εκτελείται αφήνει ένα ίχνος στη καρτέλλα του Παγίου για το οποίο εκτελείται. Αυτό ξεκινά από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα από την εισαγωγή ενός Παγίου στο Βασικό Αρχείο.

Η οθόνη Στοιχεία για την Καρτέλλα θα εμφανίζεται κάθε φορά που θέλετε να εισάγετε κάποιο Πάγιο.

Ημερομηνία : Είναι η Ημερομηνία με την οποία θα καταχωρηθεί η εγγραφή εισαγωγής του Παγίου στην Καρτέλλα του.
Παραστατικό : Ο αριθμός παραστατικού που πιθανόν να θέλετε να δώσετε στην εγγραφή. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τον αριθμό Παραστατικού που δίνετε, επομένως δεν χρειάζεται να είναι μοναδικός για κάθε εγγραφή ή να έχει τίποτα ειδικά χαρακτηριστικά. Δώστε απλώς κάτι σαν Επικεφαλίδα για τις Σημειώσεις που ακολουθούν.

Σημειώσεις : Ελεύθερο κείμενο όπου μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε και σκοπό έχει να σας βοηθήσει αργότερα όταν τυπώσετε την καρτέλλα του Παγίου να θυμηθήτε για ποιό λόγο ακριβώς έγινε το κάθε τι.

Διαχείριση.

Δίνετε τον κωδικό του παγίου που θέλετε να εισάγετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε. Θα εμφανιστούν στην οθόνη όλα τα στοιχεία του. Μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βελάκια,F5,Enter στα πεδία που θέλετε να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε και με F8,PgDn,PgUp από οθόνη σε οθόνη.

Για να διαγράψετε το Πάγιο πατήστε το F4 και θα μεταφερθείτε στο σημείο επαλήθευσης, αφού πρώτα το πρόγραμμα σας ενημερώσει ότι θα διαγραφεί και η καρτέλλα του Παγίου.

Εφόσον πατηθεί το F7 θα μετακινηθείτε στο αμέσως επόμενο Πάγιο.

Οταν τελειώσετε πατήστε F9 για καταχώρηση, ή Esc για να αγνοήσετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Σε περίπτωση που διορθώσετε ένα από τα πεδία : Αρχική ή Πρόσθετη Αξία, Ημερομηνία Αγοράς, Ημερομηνία Τελευταίας Απόσβεσης και Ποσοστό Απόσβεσης, θα ξαναυπολογιστεί η ημερομηνία Τέλους Αποσβέσεων. Αν είχατε υπολογίσει και αποσβέσεις χωρίς να ενημερώσετε Αρχεία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπου θα σας ειδοποιεί ότι μηδενίστηκαν οι υπολογισμένες Αποσβέσεις. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας παίρνονται ώστε να είναι αδύνατη η λανθασμένη πληροφόρηση από την Εφαρμογή των Παγίων.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μαζικές αλλαγές, αλλάζετε κάποια πληροφορία του παγίου, πατάτε βελάκι κάτω, βελακι πάνω και F7. Στο παράθυρο Επαλήθευσης επιλέγοντας "Οχι" θα καταχωρηθούν οι αλλαγές (διαφορετικά θα αγνοηθούν) και θα μετακινηθείτε στο αμέσως επόμενο πάγιο.

PL420. Πληροφορίες από Αρχείο Παγίων.

Με αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από το Αρχείο των Παγίων. Είναι δυνατή η ταξινόμηση των πληροφοριών κατά εικοσιπέντε διαφορετικούς τρόπους με επιπλέον δυνατότητα το φιλτράρισμα των εγγραφών βάσει του κωδικού Παγίου. Δεν επηρεάζει καθόλου το αρχείο και μπορείτε να το τρέχετε όσο συχνά θέλετε.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL420 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:19:34| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Εταιρία : DEMO | | | | Μονάδα Εκτύπωσης : D Εξοδος στον Δίσκο με το Ονομα L420 | | | | Κωδ. 1ης Ταξινόμησης : Κωδ.Λογαρ.Παγίου | | Από : Αρχή | | Εως : Τέλος | | | | Κωδ. 2ης Ταξινόμησης : Κωδ. Παγίου | | Από : Αρχή | | Εως : Τέλος | | | | Φίλτρο Κωδικού Παγίου: ???????????? | | Συγκεντρωτ.Εκτύπωση : NAI | | Υποσύνολα : NAI | | Η αρίθμηση Σελίδας να αρχίσει από : 1 | | Εκτύπωση Διαγραφέντων Παγίων : OXI | +------------------------------------------------------------------------------+

Οι πληροφορίες που σας ζητούνται είναι οι παρακάτω:

Εταιρία : Εμφανίζεται η Εταιρία στην οποία δουλεύετε.

Μονάδα Εκτύπωσης, Κωδ. 1ης Ταξινόμησης, Κωδ. 2ης Ταξινόμησης.

Το πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε την ταξινόμηση που θέλετε από εικοσιπέντε τρόπους :

Κωδικό Παγίου,
Περιγραφή,
Αριθμό Μητρώου,
Κατηγορία,
Ποσότητα,
Παραστατικό Αγοράς,
Προμηθευτή,
Αρχική Αξία,
Ημερομηνία Αγοράς Αρχικού,
Αναπόσβεστη Αξία Αρχικού,
Τελευταία Απόσβεση Αρχικής Αξίας,
Ποσοστό απόσβεσης Αρχικής Αξίας,
Ημερομηνίας Τέλους Απόσβεσης,
Πρόσθετη Αξία,
Ημερομηνία Αγοράς Πρόσθετου,
Αναπόσβεστη Πρόσθετη Αξία,
Ποσοστό απόσβεσης Πρόσθετης Αξίας,
Σημειώσεις -1-,
Σημειώσεις -2-,
Χρεωμένο,
Αποθηκευτικό χώρο,
Ποσοστό Απόσβεσης διοικητικό,
Κωδ. Λογαριασμού Παγίου,
Κωδ. Λογαριασμού Συσωρευθείσων Αποσβέσεων,
Κωδ. Λογαριασμού Εξόδων.

Σημειώστε ότι ΔΕΝ μπορείτε να δώσετε τον ίδιο τρόπο ταξινόμησης δύο φορές. Αν δεν θέλετε δεύτερη ταξινόμηση δώστε απλώς το 00 σαν κωδικό.

Φίλτρο Κωδικού Παγίου : Είναι ένας ακόμα τρόπος να "φιλτράρετε" τα Πάγια που θα εκτυπωθούν. Αν για παράδειγμα θέλετε να τυπώσετε τα Πάγια που έχουν στην 3η και 4η θέση τα γράμματα ΦΜ (τα αρχικά για Φωτοτυπικά Μηχανήματα) και δεν σας ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες θέσεις του κωδικού δώστε : ??ΦΜ* Αυτό σημαίνει, ότι και αν υπάρχει στις δύο πρώτες θέσεις, ΦΜ υποχρεωτικά στην 3η και 4η και απο εκεί και πέρα αδιάφορο.

Πλήρης Εκτύπωση : Αν θέλετε να εκτυπωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε πάγιο δώστε "ΝΑΙ", αν θέλετε μόνο μία γραμμή ανά Πάγιο με τα πιό σημαντικά του στοιχεία δώστε "ΟΧΙ".

Υποσύνολα : Αν θέλετε να εμφανίζονται Υποσύνολα κάθε φορά που αλλάζει ο 1ος κωδικός ταξινόμησης, δώστε "ΝΑΙ", αν δεν θέλετε δώστε "ΟΧΙ".

Δείγμα Βιβλίου Παγίων.

DEMO Βιβλίο Παγίων κατά Κωδ.Λογαρ.Παγίου και Κωδ. Παγίου Διαστάσεις Από : Αρχή Εως : Τέλος Φίλτρο : ???????????? Σελίς 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Κωδ.Παγίου Περιγραφή Ποσότης Παραστατικό Ημ.Αγορά Αρχική_Αξία %Απόσβ Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14-001 ΚΑΡΕΚΛΑ ΨΗΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΕΣ 1 Τ.8931 15/01/92 50,000 15.00 50,000 14-002 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΟ 1 Α9344 17/01/92 150,000 15.00 150,000 Σ ύ ν ο λ α 1400001 200,000 200,000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Γ ε ν ι κ ά Σ ύ ν ο λ α 200,000 200,000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τις Επικεφαλίδες γίνεται φανερό ότι εμφανίζονται δύο γραμμές για κάθε πάγιο. Η πρώτη γραμμή αφορά τα σταθερά στοιχεία και την Αρχική τιμή του Παγίου η δεύτερη δε γραμμή είναι για την Πρόσθετη Αξία αυτού. Σε περίπτωση που κάποιο πάγιο ΔΕΝ εχει Πρόσθετη Αξία, εμφανίζεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ γραμμή για αυτό το πάγιο.

Προσέξτε ότι τυπώνονται υποσύνολα κάθε φορά που αλλάζει ο 1ος κωδικός Ταξινόμησης.

Οταν ζητάτε ένα πλήρες μητρώο, οι πρώτες δύο γραμμές των επικεφαλίδων είναι ακριβώς ίδιες με το απλό μητρώο. Υπάρχουν όμως στο πλήρες μητρώο και δύο επιπλέον γραμμές όπου εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του παγίου. Προσέξτε ότι αν ένα πάγιο δεν έχει τίποτα συμπληρωμένο σε κάποια γραμμή αυτή η γραμμή δεν εμφανίζεται.

PL430. Εκτύπωση Καρτελλών Παγίων.

Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να εκτυπώσετε Καρτέλλες Παγίων. Με τον όρο Καρτέλλες, ειδικά για τα Πάγια, αναφέρεται το Ιστορικό ενός Παγίου, από την στιγμή που ανοίχτηκε στο Αρχείο μέχρι και την τελευταία Απόσβεσή του. Δεν επηρεάζει καθόλου το αρχείο και μπορείτε να το τρέχετε όσο συχνά θέλετε.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL430 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:23:59| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Εταιρεία : DEMO | | | | Μονάδα Εκτύπωσης : D Δώσε όνομα (Μέχρι 4 γράμματα) L430 | | | | Κωδ. Παγίου Από : | | Κωδ. Παγίου Εως : 14-002 | | | | Κωδ. Μεταβολής : ** Ολοι | | | | Ημερομηνία Από : 01/10/93 | | Ημερομηνία Εως : 31/12/99 | | | | | | Αλλαγή Σελίδας σε Κάθε Πάγιο : ΝΑΙ | | Η αρίθμηση Σελίδας να αρχίσει από : 1 | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+

Οι πληροφορίες που σας ζητούνται είναι οι παρακάτω:

Εταιρία : Εμφανίζεται η Εταιρία στην οποία δουλεύετε.

Μονάδα Εκτύπωσης, Κωδ. Παγίου Από - Εως.

Κωδ. Μεταβολής : Εδώ σας ζητείται να δηλώσετε ποιά Μεταβολή ειδικά θέλετε να τυπώσετε. Αν δώσετε δύο αστεράκια "**", θα εμφανιστούν όλων των τύπων οι μεταβολές στις καρτέλλες.

Ημερομηνία Από - Εως.

Αλλαγή Σελίδας Σε Κάθε Πάγιο : Αν θέλετε να τυπώνετε σε νέα σελίδα κάθε Πάγιο δώστε "ΝΑΙ". Αν δώστε "ΟΧΙ", τότε θα τυπώνονται στην ίδια σελίδα όσα Πάγια είναι δυνατό.

DEMO Καρτέλλα Παγίου Από : 01/01/1980 Εως : 31/12/1999 Διαστάσεις Εκτυπώθηκε 03/11/98 Ωρα 08:23:59 Σελίς 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Κωδ. Παγίου : 14-002 Περιγραφή : ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΟ Αρχ.Αξία : 150,000 Υπόλοιπο : 150,000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ημερ/νία Παραστατ Σημειώσεις ΚΚ Περιγραφή Παλαιά Νέα Use ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/01/92 A9344 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ 00 Εισαγωγή Παγίου ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΟ 150,000 SSS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL460. Υπολογισμός Αποσβέσεων Περιόδου.

Με το πρόγραμμα αυτό, υπολογίζετε Αποσβέσεις Παγίων ΜΕΧΡΙ κάποια ημερομηνία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσετε Αποσβέσεις βάσει των κανονικών Ποσοστών κάθε Παγίου ή βάσει των Διοικητικών ποσοστών.

Μπορείτε να το τρέχετε όσες φορές θέλετε ακόμα και για την ίδια περίοδο. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε περίπτωση που υπολογίζετε ξανά αποσβέσεις ΠΡΙΝ την ενημέρωση των Αρχείων, να μην λαμβάνονται υπ' όψιν οι παλαιοί υπολογισμοί.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 03/11/98| |PL460 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:24:48| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Κωδ.Προτύπου Εργασίας: 01 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | Βάσει Ποσοστών : 1 Αποσβέσεων | | | | Κωδ. Παγίου Από : | | Κωδ. Παγίου Εως : | | | | Ημερομηνία Εως : 15/10/93 | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+

Οι πληροφορίες που σας ζητούνται είναι οι παρακάτω:

Κωδ. Τρόπου Εισαγωγής : Δώστε τον τρόπο εισαγωγής βάσει του οποίου θέλετε να γίνει ο υπολογισμός των αποσβέσεων.

Βάσει Ποσοστών : Μπορείτε να διαλέξετε τα ποσοστά Αποσβέσεων ή τα Διοικητικά. Τα πρώτα θεωρούνται τα κανονικά ποσοστά των Παγίων τα δε δεύτερα είναι για περιπτώσεις που η διοίκηση θέλει να κάνει τους δικούς της υπολογισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν ενημερώσετε Αρχεία, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε υπολογίσει με τα κανονικάποσοστά, αν οχι το πρόγραμμα ενημέρωσης των Αρχείων θα σταματήσει την εκτέλεσή του και θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.

Κωδ. Παγίου Από - Εως.

Ημερομηνία Εως : Δώστε ΜΕΧΡΙ ποιά ημερομηνία θα υπολογιστούν Αποσβέσεις. Σαν ημερομηνία Αρχής υπολογισμών θεωρείται πάντα η Τελευταία Ημερομηνία Υπολογισμού Αποσβέσεων για κάθε Πάγιο.

Μόλις συμπληρώσετε το τελευταίο πεδίο, θα μεταφερθείτε στο Σημείο Επαλήθευσης.

Οταν δώσετε εντολή στο πρόγραμμα να αρχίσει να εκτελείται, σας ενημερώνει συνεχώς πόσες εγγραφές έχει επεξεργαστεί και, όταν τελειώσει, αναφέρει για πόσα Πάγια υπολογίστηκαν αποσβέσεις.

ΔΕΝ θα υπολογιστούν αποσβέσεις για Πάγια που :

Οσο αφορά τις Αρχικές Αξίες :
Η ημερομηνία τελευταίου υπολογισμού είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ημερομηνία Εως.
Η ημερομηνία Τέλους Αποσβέσεων είναι μικρότερη ή ίση με την ημερομηνία τελευταίου υπολογισμού αποσβέσεων.
Το ποσοστό είναι μηδέν. Αυτό ισχύει για τα διοικητικά ποσοστά μόνο, γιατί δεν σας επιτρέπεται να δώσετε μηδέν στα κανονικά ποσοστά.
Το υπόλοιπό τους είναι 1.
Οσο αφορά τις Πρόσθετες Αξίες :
Η ημερομηνία αγοράς προσθέτων είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ημερομηνία Εως.
Το υπόλοιπό τους είναι μηδέν.

Αν για ένα Πάγιο η ημερομηνία Τέλους Αποσβέσεων είναι μικρότερη από την ημερομηνία Εως που δώσατε, τότε σαν Ημερομηνία Εως, για αυτό το Πάγιο, υπολογίζεται η ημερομηνία Τέλους Αποσβέσεων.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων για ένα πάγιο για την χρονική περίοδο που θέλετε, βγαίνει υπόλοιπο μικρότερο του 1, το πρόγραμμα αναπροσαρμόζει την περίοδο αυτή ώστε το υπόλοιπο να είναι 1.

Αν μείνει σαν υπόλοιπο η μονάδα, ενημερώνεται αυτόματα και η ημερομηνία Τέλους Αποσβέσεων.

Ειδικά για τις αποσβέσεις Προσθέτων Αξιών :

Αν για ένα Πάγιο η ημερομηνία Αγοράς Προσθέτων είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία Τελευταίας Αποσβέσεως του Παγίου, τότε σαν Ημερομηνία Από, για αυτό το Πάγιο, υπολογίζεται η ημερομηνία Αγοράς Προσθέτων.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων για την χρονική περίοδο που θέλετε, βγαίνει υπόλοιπο μικρότερο του μηδέν, το πρόγραμμα αναπροσαρμόζει την περίοδο αυτή ώστε το υπόλοιπο να είναι μηδέν.

PL470. Εκτύπωση Αποσβέσεων Περιόδου.

Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να εκτυπώσετε Ισοζύγιο Παγίων ή Στοιχεία Αποσβέσεων. Μπορείτε να το τρέξετε αφού υπολογίσετε Αποσβέσεις και πριν ενημερώσετε Αρχεία ή μετά την ενημέρωση των Αρχείων.

Το ισοζύγιο σας δίνει πως ήταν το κάθε πάγιο την αρχή της χρήσης, τις αποσβέσεις περιόδου, χρήσης και το υπόλοιπό του.

Τα στοιχεία αποσβέσεων σας δίνουν την αρχική αξία κάθε παγίου ακολουθούμενα από αποσβέσεις περιόδου, χρήσης και από την αγορά του παγίου.

Δεν επηρεάζει καθόλου το αρχείο και μπορείτε να το τρέχετε όσο συχνά θέλετε.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/11/98| |PL470 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:25:01| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Μονάδα Εκτύπωσης : D Εξοδος στον Δίσκο με το Ονομα L470 | | | | Κωδ.Προτύπου Εργασίας: 01 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | Ταξινόμηση κατά : | | Κωδ. Παγίου Από : Αρχή | | Κωδ. Παγίου Εως : Τέλος | | | | Μορφή Εκτύπωσης : 2 Αποσβέσεις Περιόδου | | | | Εκτύπωση Αποσβεσθέντων Παγίων : OXI | | | | Η αρίθμηση Σελίδας να αρχίσει από : 1 | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+

Μορφή Εκτύπωσης : Αν δώσετε "1" θα τυπωθεί Ισοζύγιο Παγίων, ενώ αν δώσετε "2" θα πάρετε τα στοιχεία των αποσβέσεων για κάθε Πάγιο.

Εκτύπωση Αποσβεσθέντων Παγίων : Αν δώσετε "ΝΑΙ" θα τυπωθούν και τα Πάγια που έχουν αποσβεσθεί, ενώ αν δώσετε "ΟΧΙ" θα εκτυπωθούν μόνο αυτά που έχουν κάποιο Υπόλοιπο (αρχικής ή πρόσθετης Αξίας).

Δείγμα Αποσβέσεων Περιόδου.

DEMO Αποσβέσεις Περιόδου 01/01/1992 Εως 31/12/1993 Διαστάσεις κατά Κωδ. Παγίου Σελίς 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Κωδ. Παγίου Περιγραφή Ποσότης Ημέρες Αρχική+Πρόσθ Απόσβ.Περιόδου Απόσβ.Χρήσης Σύνολο_Αποσβ Υπόλοιπο ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-001 ΚΑΡΕΚΛΑ ΨΗΛΗ ΜΕ ΠΛΑΤΕΣ 1 716 50,000 14,712 14,712 14,712 35,288 14-002 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΟ 1 272 150,000 16,767 16,767 16,767 133,233 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γ ε ν ι κ ά Σ ύ ν ο λ α 200,000 31,479 31,479 31,479 168,521 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Στις Αποσβέσεις Περιόδου εμφανίζεται για κάθε Πάγιο : η Ποσότητα, το πλήθος Μηνών, η αρχική συν η πρόσθετη Αξία του, η αξία αποσβέσεων περιόδου, η αξία αποσβέσεων από την Αρχή της Χρήσης, το σύνολο αποσβέσεων του Παγίου (συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες Χρήσεις) και τέλος το υπόλοιπο ή αναπόσβεστη αξία του Παγίου.

Στο Ισοζύγιο Χρήσης εμφανίζεται για κάθε Πάγιο : η Ποσότητα, το % απόσβεσης, η αρχική συν η πρόσθετη Αξία του, η αναπόσβεστη αξία όπως ήταν στην αρχή της χρήσης, η αξία αποσβέσεων περιόδου, η αξία αποσβέσεων όλης της Χρήσης και τέλος το υπόλοιπο ή αναπόσβεστη αξία του Παγίου που θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση.

PL480. Ενημέρωση Αρχείων Παγίων - Γενικής Λογιστικής.

Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να ενημερώσετε τα αρχεία Παγίων και Γενικής Λογιστικής με τις αποσβέσεις που έχετε υπολογίσει.

Δημιουργεί αυτόματα εγγραφές στην Γενική Λογιστική και ταυτόχρονα ενημερώνει τους λογαριασμούς με τους οποίους έχετε συνδέσει τα Πάγια. Το παραστατικό ή τα παραστατικά που δημιουργούνται, τυπώνονται υπό μορφή άρθρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση που για ένα ή περισότερα Πάγια έχετε υπολογίσει αποσβέσεις βάσει των διοικητικών ποσοστών, το πρόγραμμα θα σταματήσει την εκτέλεση του και θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΓΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 03/11/98| |PL480 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:26:28| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Μονάδα Εκτύπωσης : V ΕΚΤΥΠΩΤΗ=P1 P2 ΔΙΣΚΟ=D ΟΘΟΝΗ=V | | | | Κωδ.Προτύπου Εργασίας: 01 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | | Κωδ. Παγίου Από : | | Κωδ. Παγίου Εως : | | | | Ημερ/νία Ενημερώσης : 31/12/93 | | | | Κωδ. Μεταβατ.Λογ/σμού: Για Συμφωνία Παραστατικού | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+

Πρότυπο Εργασίας : Δώστε εδώ βάσει ποίου τρόπου εισαγωγής θέλετε να γίνει η ενημέρωση. Είναι πολύ βασική πληροφορία, γιατί από εκεί θα πάρει τον κωδικό Ημερολογίου στο οποίο θα δημιουργηθούν οι εγγραφές στην Γενική Λογιστική. ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής που δώσετε έχει ΚΕΝΑ στον κωδικό Ημερολογίου ΔΕΝ θα γίνει καμία εγγραφή και ενημέρωση στην Γενική Λογιστική.

Ημερομηνία Εγγραφής (Ενημέρωσης) : Δώστε σε ποιά ημερομηνία θέλετε να περαστούν οι εγγραφές που θα δημιουργηθούν στην Γενική Λογιστική. Από το πρόγραμμα προτείνεται η ημερομηνία που υπολογίσατε για τελευταία φορά αποσβέσεις. Προσέξτε ώστε να δώσετε ημερομηνία μέσα στα όρια της χρήσης.

Κωδ. Μεταβατικού Λογαριασμού : Προκειμένου να υπάρχει συμφωνία μεταξύ της χρέωσης και της πίστωσης στις εγγραφές που θα δημιουργηθούν, αν χρειαστεί πάνω από ένα παραστατικό, είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου μεταβατικού λογαριασμού. Δώστε εδώ λοιπόν ποιός λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μετά το τέλος της ενημέρωσης, αν έχει γίνει σωστά και δεν έχει διακοπεί, το υπόλοιπο του μεταβατικού λογαριασμού πρέπει να είναι μηδέν.

Μόλις συμπληρώσετε το τελευταίο πεδίο, θα μεταφερθείτε στο Σημείο Επαλήθευσης.

Οταν δώσετε εντολή στο πρόγραμμα να αρχίσει να εκτελείται, σας ενημερώνει συνεχώς πόσες εγγραφές έχει επεξεργαστεί και, όταν τελειώσει, αναφέρει πόσα πάγια ενημερώθηκαν.

Για να γίνουν οι εγγραφές στην Γενική Λογιστική, χρειάζεται να δημιουργηθεί κάποιο παραστατικό. Το παραστατικό αυτό δημιουργείται ακριβώς όπως και από όλες τις άλλες εφαρμογές των Διαστάσεων, που ενημερώνουν Γενική Λογιστική.

Ο αριθμός Παραστικού αποτελείται από :

Στην πρώτη θέση είναι ο κωδικός της εφαρμογής που δημιούργησε τις εγγραφές, δηλαδή "Π" (για Πάγια).
Η δεύτερη και τρίτη θέση αποτελούν τον Μήνα της Ημερομηνίας που δώσατε σαν ημερομηνία ενημέρωσης. π.χ. 07 = Ιούλιος, 10 = Οκτώβριος κ.λ.π.
Οι δύο επόμενες είναι η ημέρα.
Στις τελευταίες δύο θέσεις είναι κάποιος αύξων αριθμός, που αντιπροσωπεύει το νούμερο του παραστατικού στην ίδια ημερομηνία που χρειάστηκε να δημιουργηθεί.

Κάθε φορά που ενημερώνετε Αρχεία, γράφεται και μία εγγραφή στην καρτέλλα κάθε Παγίου. Η εγγραφή αυτή έχει την μορφή :

Ημερομηνία : Η ημερομηνία ενημέρωσης που δώσατε πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Παραστατικό : Σαν αριθμός Παραστατικού εμφανίζεται ο κωδικός του προγράμματος που έκανε την εγγραφή, σε αυτή τη περίποτωση PL480.
Σημειώσεις : Στις Σημειώσεις εμφανίζεται ο αριθμός των ημερών για τις οποίες υπολογίστηκαν τελευταία φορά αποσβέσεις και ενημέρωσαν τελικά Αρχεία.
Παλαιά : Η ημερομηνία Απο - Εως, δηλαδή η περίοδος για την οποία ζητήθηκε υπολογισμός αποσβέσεων.
Νέα : Η αξία των υπολογισθέντων αποσβέσεων.
Χρήστης : Τέλος ο χρήστης που Ενημέρωσε τα Αρχεία με τις Αποσβέσεις.

Εξετάζοντας την καρτέλλα ενός Παγίου μπορείτε εύκολα και γρήγορα να πάρετε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις Αποσβέσεις του.

Στην εκτύπωση εμφανίζεται μία γραμμή για κάθε λογαριασμό που χρεώνεται ή πιστώνεται. Στο τέλος της εκτύπωσης εμφανίζονται τα σύνολα ημέρας όπου θα πρέπει φυσικά να συμφωνεί η Χρέωση με την Πίστωση.

PL4A0. Πρότυπα Εργασίας σε Πάγια.

Με αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να ορίσετε ένα Πρότυπο Εργασίας για την εισαγωγή των εγγραφών. Επίσης, μπορείτε να διορθώσετε κάποιον παλαιό τρόπο εισαγωγής ή να τον διαγράψετε τελείως.

Ο κύριος λόγος ύπαρξης αυτής της εργασίας, είναι να κάνει εύκολη την εισαγωγή εγγραφών. Απαντάτε στις ερωτήσεις μια φορά εδώ, δίνετε ένα όνομα στον τρόπο εισαγωγής και μετά κάθε φορά που θέλετε να περάσετε μια εγγραφή, απλώς αναφέρετε τον κωδικό του τρόπου εισαγωγής και δεν χρειάζεται να απαντάτε ξανά στις ίδιες ερωτήσεις.

Καθορίζετε επίσης το ημερολόγιο στο οποίο θα δημιουργηθούν εγγραφές από τα Πάγια στην Γενική Λογιστική.

Οι χρησιμότητές του όμως είναι ποικίλες. Θα μπορούσατε για παράδειγμα, αφού καθορίσετε τρόπους εισαγωγής, να μπλοκάρετε το πρόγραμμα αυτό για τους υπόλοιπους χρήστες, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες λάθους κατά την εισαγωγή εγγραφών και καθορίζοντας πλαίσια, μέσα στα οποία είναι αναγκασμένοι να κινούνται όλοι.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL4A0 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:26:40| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Κωδ.Προτύπου Εργασίας: 01 Περιγραφή : | | ---------------------------------------------------------------------------- | | Εκτέλεση από Χρήστη Με Κλάση Από: Εως: | | | | | | Κωδ. Ημερολογίου : | | | | | | Εναρξη Περιόδου : | | Υπολογιστ. Αποσβέσεις : | | | | | +------------------------------------------------------------------------------+ Esc=Εξοδος F4=Διαγραφή F7=Επομ.Εγγραφή F9=Καταχώρηση

Πρότυπο Εργασίας : Πρέπει πρώτα από όλα, να αποφασίσετε τι κωδικό θα δώσετε στον τρόπο εισαγωγής που θα καθορίσετε. Αν ο κωδικός υπάρχει ήδη στο αρχείο, θα εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες οι σχετικές με αυτόν και θα σας δωθεί η ευκαιρία να διορθώσετε ότι θέλετε. Αν ο κωδικός δεν υπάρχει, τότε μπορείτε να τον δημιουργήσετε και θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που εμφανίζονται.

Περιγραφή : Δώστε μια περιγραφή εδώ που να σας θυμίζει τί περίπου κάνει αυτός ο τρόπος εισαγωγής και πως συμπεριφέρεται. Η πληροφορία αυτή είναι υποχρεωτική.

Εκτέλεση Από Χρήστες με Κλάση Από - Εως : Δώστε τα όρια κλάσης των χρηστών που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο εισαγωγής στα προγράμματα που τον χρησιμοποιούν. Δώστε ΚΕΝΟ αν δεν θέλετε Προστασία στο πρότυπο.

Ημερολόγιο : Δώστε εδώ σε ποιό ημερολόγιο της Γενικής Λογιστικής θέλετε να καταχωρούνται οι εγγραφές που θα κάνουν αυτόματα τα Πάγια. ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση που δώσετε κενά στο Κωδικό Ημερολογίου, τότε ΔΕΝ θα γίνει καμία εγγραφή στην Γενική Λογιστική.

Υπάρχουν και δύο επιπλέον πεδία στην οθόνη, που ΔΕΝ μπορείτε να μεταβάλετε.

Αυτά τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα από τη εφαρμογή και περιέχουν :

Εναρξη Περιόδου : Η ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου Αποσβέσεων. Αν αφαιρέσετε μία ημέρα, θα βρείτε την ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης αρχείων.
Υπολογίστηκαν Αποσβέσεις : Η ημερομηνία μέχρι την οποία υπολογίστηκαν για τελευταία φορά Αποσβέσεις (με κανονικά ή διοικητικά ποσοστά).

Διαχείριση.

Η διαχείριση του προγράμματος είναι παρόμοια με την διαχείριση του προγράμματος Διαχείρισης Αρχείου Παγίων, όσον αφορά τα πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (Βελάκια,F5,Enter=Μετακίνηση, Esc=Εξοδος, F4=Διαγραφή, F7=Επόμενο, F9=Καταχώρηση).

Εχετε ακόμα την δυνατότητα να αντιγράψετε έμμεσα έναν τρόπο εισαγωγής σε ένα νέο : καλείτε αυτόν τον τρόπο εισαγωγής που θέλετε να αντιγράψετε, πατάτε Esc για να αγνοηθούν οι αλλαγές, δίνετε τον νέο κωδικό τρόπο εισαγωγής που θέλετε, και αυτόματα μεταφέρονται οι πληροφορίες του παλαιού στον νέο. Μετα μπορείτε να διορθώσετε τα συγκεκριμένα πεδία που θέλετε και τέλος εφόσον συμπληρώσατε την περιγραφή του, τον καταχωρείτε.

PL4G0. Κλείσιμο Ετους Παγίων.

Με το πρόγραμμα αυτό, δίνετε εντολή στην Εφαρμογή να κλείσει την τρέχουσα χρήση για τα Πάγια. Για να φθάσετε σε αυτό, πρέπει πριν, να έχετε εκτυπώσει τις εκτυπώσεις σχετικά με αποσβέσεις και να έχετε ενημερώσει τα αρχεία.

+------------------------------------------------------------------------------+ |Διαστάσεις ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ ΠΑΓΙΩΝ 03/11/98| |PL4G0 (5.0) Compunetics Ltd (All Rights Reserved) 08:26:53| +------------------------------------------------------------------------------+ | | | Εταιρία : DEMO | | | +------------------------------------------------------------------------------+ | Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Πριν Τρέξετε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχετε ενημερώσει | | Αρχεία για όλες τις Αποσβέσεις που έχετε υπολογίσει. | | Πρέπει επίσης να έχετε τυπώσει τις Αποσβέσεις Περιόδου. | | | | Δώστε ΝΑΙ για να συνεχίσει η Εκτέλεση του Προγράμματος : | +------------------------------------------------------------------------------+ | | | | +------------------------------------------------------------------------------+

Εταιρία : Εμφανίζεται η Εταιρία στην οποία δουλεύετε.

Επειδή η φύση της εργασίας είναι κάπως ιδιαίτερη και προκειμένου να είστε εξασφαλισμένοι ότι δεν πρόκειται να τρέξει κατά λάθος, έχει προστεθεί ένα ακόμα Σημείο Επαλήθευσης. Για να συνεχίσει η εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη λέξη "ΝΑΙ". Η λέξη αυτή μπορεί να είναι γραμμένη σε κεφαλαία ή μικρά Ελληνικά, ακόμα και σε κεφαλαίους ή μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες, όχι όμως ανακατεμένα κεφαλαία και μικρά.

Αμέσως μόλις δώσετε εντολή να συνεχιστεί η εκτέλεση, το πρόγραμμα θα κάνει έναν έλεγχο πρώτα να δει αν όλες οι εγγραφές έχουν ενημερώσει αρχεία. Αν κάτι δεν έχει γίνει, θα σταματήσει και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, που θα σας λέει ακριβώς σε ποιό πάγιο υπάρχει εκκρεμότητα.

Αν όλα έχουν καλώς, θα συνεχιστεί η εκτέλεση και θα σας ενημερώνει κάθε στιγμή τι ακριβώς κάνει. Στο τέλος θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας αναφέρει πόσα Πάγια βρέθηκαν.

Σε κάθε έτος που κλείνετε, γράφεται και μια εγγραφή στην καρτέλλα κάθε Παγίου. Η εγγραφή αυτή έχει την μορφή :

Ημερομηνία : Η ημερομηνία συστήματος όταν κλείσατε έτος.
Παραστατικό : Σαν αριθμός Παραστατικού εμφανίζεται ο κωδικός του προγράμματος που έκανε την εγγραφή, σε αυτή τη περίπτωση PL4G0.
Σημειώσεις : Στις Σημειώσεις εμφανίζεται το κείμενο "Κλείσιμο Ετους", ώστε να θυμίζει την προέλευση της εγγραφής.
Νέα : Η αξία των αποσβέσεων της χρήσης ΠΡΙΝ από το κλείσιμο έτους.
Χρήστης : Τέλος ο χρήστης που έδωσε εντολή να κλείσει το έτος.

Εξετάζοντας την καρτέλλα ενός Παγίου μπορείτε να παροκολουθήσετε τα σύνολα αποσβέσεων χρήσης αναλυτικά για κάθε χρόνο.


Διαστάσεις - Οδηγίες - Πάγια
Topics
PL410. Διαχείριση Αρχείου Παγίων. Πρότυπο Εργασίας  Πάγιο
PL420. Πληροφορίες από Αρχείο Παγίων. Φίλτρο
PL480. Ενημέρωση Αρχείων Παγίων - Γενικής Λογιστικής. Ημερομηνία Εγγραφής
PL4A0. Πρότυπα Εργασίας σε Πάγια. Πρότυπο Εργασίας  Προστασία  Ημερολόγιο


Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε στις 01 Οκτωβρίου 2001. Στείλτε τα σχόλιά σας στον υπεύθυνο σχεδιασμού.

Copyright © 2001 by Compunetics Ltd